Biuro Obsługi Klienta

sklep@artelsklep.pl

tel. 608080410

 

 

 


Wszystkie

 

Regulamin.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 • Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę GALERIA ECOLED Sp z o.o.. Umożliwiamy Państwu      dokonywanie zakupów na odległość,  za pośrednictwem sieci Internetowej  zgodni  z niniejszym regulaminem.
 • Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w e-sklepie . Utworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.
 •  Rejestrując się w e-sklepie  Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w  formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3  ustawy  z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z późn. zm.)
 • Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania  do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, jak i do  likwidacji konta użytkownika.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.
 • Konto użytkownika jest własnością Sklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny.

 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 

 • Przedmiotami transakcji są produkty oferowane przez nasza firmę w e-sklepie
 • Ceny  produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są zarówno w wartości netto jak i brutto (z  podatkiem VAT) w złotych polskich. 
 • Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta. 
 • Zastrzegamy  sobie  prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji,w  przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

 

ZAMÓWIENIA

 

 • Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.
 • Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt   złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania na e-maila statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 • Przy wyborze  formy płatności „Przelew bankowy” - sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu  dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy,.
 •  Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" lub "Płatność kartą", z których wpływ środków nie zostanie odnotowany , mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.
 • Firma zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta. O  takich brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

 

 KOSZYK 

 • Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.
 • Klient sam decyduje o tym czy zakupi produkt składając deklarację zapłaty po przez system sklepu.Czyli zawsze sam odpowiedzialnie  podejmuje decyzję o zapłacie przy pomocnych do tego narzędzi w e-sklepie - takich jak formy płatności .
 • Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania / podjęcia przez klienta ostatecznej decyzji zapłaty i dokonanie przelewu / pozostaje wyłączną własnością sklepu.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 

 Preferujemy nastepujace formy płatności:

 

***Przelew na konto firmy:

GALERIA ECOLED Sp z o.o.

 ul Jana Kazimierza 328

05-126 Nieporęt

IDEA BANK  58 1950 0001 2006 8471 2210 0002

 

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy koniecznie  podać nr zamówienia

(numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia)

 

***PayU

 

DOWODY ZAKUPU

 

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
 • W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako "firma" na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo zostanie wystawiona faktura VAT lub paragon fiskalny i będzie przesyłany  Pocztą Polską na wskazany adres.
 • Zakupując produkty w naszym sklepie klient może wydrukować zawsze proformę do zamówienia w dowolnym czasie i posługiwać się nią w przypadku czy reklamacji czy innych zapytań związanych ściśle z danym produktem czy produktami.

 

ZWROTY

 

 • W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki.  Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres sklep@artelsklep.pl.
 •  Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu.
 • W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się  z naszym Sklepem.
 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. ( konsument ponosi tylko koszty odesłania produktu- i odpowiedniego zapakowania  do wysyłki  ) 
 • W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej - i przesłanie jej na adres pocztą elektroniczną lub w formie listu poleconego.
 • Oświadczenie powinno zawierać nr transakcji / zawsze jest podawny klientowi podczas zakupu / lub nr proformy / zawsze jest podawny klientowi  podczas zakupu/  oraz dane adresowe i nr konta konsumenta  celem zwrotu kwot za uznanyw terminie  zwrot zakupionego produktu.
 • Wysłanie oświadczenia w tym terminie  ( 14 dni od otrzymania towaru) skutkuje uznaniem umowy za nie zawartą i zwolenieniem stron ze wszystkich zobowiązań. Świadczenia stron podlegają zwrotowi.
 • Nie wysłanie do naszej firmy  w terminie 14 dni oświadczenia j/w o chęci zwrotu towaru pozbawia prawa jego zwrotu stronę konsumencką / klienta /, a nasza firma ma prawo nie przyjąć tego zwrotu.
 • O chęci zwrotu towaru należy nas poinformować jak najwcześniej będzie to możliwe   , a my udzielimy informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy (wz - paragon- proforma - proforma jest do pobrania zawsze podczas zakupu w naszym sklepie do każdego zakupu. ). 
 • Gwarantujemy zwrot wartości produktu - jeśli jego stan będzie się zgadzał ze stanem rzeczywistym . Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu na podane w oświadczeniu konto konsumenta.
 • Zwrot kosztów za produkt zwrócony może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu go przez naszą firmę lub do danego producenta celem weryfikacji czy produkt nie jest uszkodzony i nie nosi znamion używania./ stan towaru musi się zgadzać z jego rzeczywistym ,pierwotnym  stanem / 
 • Zwrotom nie podlegają towary  specjalnie wyprodukowane / np malowane , przerabiane  / lub zaimportowane na indywidualne zamówienie klienta  oraz źródła światła, wyświetlacze led, reklamy led.
 • Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta. 
 • Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi  uszkodzeniami  w czasie transportu.

 

 REKLAMACJE i GWARANCJE

 

 • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, ( źródła światła nie podlegają reklamacji – chyba, że opis mówi inaczej przy danym źródle ). Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. Nie wynika to z naszej winy .
 • W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się telefonicznie lub mailowo w celu omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy, lub zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości, zwrotu pieniędzy. 
 • Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi  nasz e-sklep .Towar  z uznanej reklamacji należy odesłać za pośrednictwem firmy Kurierskiej.
 • Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi  uszkodzeniami w czasie transportu.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem  e-Sklepu i w pełni  akceptuje jego warunki.
 • Klient jednocześnie akceptuje  i wyraża zgodę na udzielnie mu informacji  pocztą elektroniczną lub systemu internetowego przy składaniu zamówień 
 • Dołożyliśmy wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne,jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów ) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości. W razie jakichkolwiek wątpliwości  prosimy o kontakt  przed dokonaniem zakupu.
 • Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania.  Nasza Firma nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.
 • Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.
 • Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku i ma zastsowanie do umów zawieranych od tego dnia.
 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

 


Newsletter

Copyright © Art-el Sklep 2016