Regulamin sklepu internetowego.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Galeria Ecoled Sp z o.o.. Umożliwiamy Państwu dokonywanie zakupów na odległość, za pośrednictwem sieci Internetowej zgodni z niniejszym regulaminem.

Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w e-sklepie . Utworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

Rejestrując się w e-sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z późn. zm.)

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, jak i do likwidacji konta użytkownika.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.

Konto użytkownika jest własnością sklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny.

W razie pytań lub problemów z logowaniem służmy pomocą i prosimy o kontakt.

 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 

Przedmiotami transakcji są produkty oferowane przez nasza firmę w e-sklepie

Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.

Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn o czym niezwłocznie będziemy informować zamawiającego w celu rozwiązania problemu.

 

ZAMÓWIENIA

 

Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania na e-maila statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Przy wyborze formy płatności „Przelew bankowy” - sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy,.

Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" lub "Płatność kartą", z których wpływ środków nie zostanie odnotowany , mogą zostać anulowane o czym zamawiający klient zostanie poinformowany.

Firma zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta. O takich brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe. Zamówione produkty z jednego zamówienia mogą być wysyłane osobno różnymi spedycjami.Klient oczywiście nie ponosi dodatkowych kosztów z tym związanych.

 

KOSZYK

 

Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania / podjęcia przez klienta ostatecznej decyzji zapłaty i dokonanie przelewu / pozostaje wyłączną własnością sklepu.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 

Preferujemy następujące formy płatności:

 

Przelew bezpośredni na konto firmy:

 

Galeria Ecoled Sp z o.o.

ul Jana Kazimierza 328

05-126 Nieporęt

 Bank PEKAO SA. nr konta 58 1950 0001 2006 8471 2210 0002

  

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy koniecznie podać nr zamówienia

(numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia )

***PayU

 

DOWODY ZAKUPU

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako "firma" na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo zostanie wystawiona faktura VAT lub paragon fiskalny i będzie przesyłany Pocztą Polską na wskazany adres.

Zakupując produkty w naszym sklepie klient może wydrukować zawsze proformę/ zamówienie do zamówienia w dowolnym czasie i posługiwać się nią w przypadku czy reklamacji czy innych zapytań związanych ściśle z danym produktem czy produktami.

Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

 

ODBIÓR PRZESYŁEK PRZEZ KLIENTA ZAMAWIAJĄCEGO

 

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres

sklep@artelsklep.pl.

Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu.

W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem.

 

ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

 

UWAGA ; W przypadku chęci zwrotu prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia adresu wysyłki zwrotu danego przedmiotu ( czasem jest on inny niż siedziba firmy gdyż odsyłany jest prosto do producenta. )

 

W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej/ elektronicznej - i przesłanie jej na adres pocztą elektroniczną lub w formie listu poleconego.

Oświadczenie powinno zawierać nr transakcji / zawsze jest podawany klientowi podczas zakupu / lub nr proformy / zawsze jest podawany klientowi podczas zakupu/ oraz dane adresowe i nr konta konsumenta celem zwrotu kwot za uznany w terminie zwrot zakupionego produktu. ( oświadczenie jest do pobrania na dole regulaminu )

Gwarantujemy zwrot wartości produktu - jeśli jego stan będzie się zgadzał ze stanem rzeczywistym . Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu na podane w oświadczeniu konto konsumenta.

Zwrot kosztów za produkt zwrócony może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu go przez naszą firmę lub do danego producenta celem weryfikacji czy produkt nie jest uszkodzony i nie nosi znamion używania./ stan towaru musi się zgadzać z jego rzeczywistym ,pierwotnym stanem /

Zwrotom nie podlegają towary specjalnie wyprodukowane pod klienta / np malowane , przerabiane / lub zaimportowane na indywidualne zamówienie klienta oraz źródła światła, jak i wyświetlacze reklamowe i przemysłowe informacyjne, zegary, liczniki, ceny wyprodukowane na bazie diod led i szeroko pojęte urządzenia reklamowe , telebimy , ekrany produkowane na bazie diod led.

Nasza firma gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów , z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, sklep zwraca konsumentowi wyłącznie koszt najtańszego sposobu dostawy. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe podanym w oświadczeniu w formie przelewu.

Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

 

REKLAMACJE i GWARANCJE

  

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. Nie wynika to z naszej winy .

W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się telefonicznie lub mailowo w celu omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy, lub zamiany lub za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości, zwrotu pieniędzy.

Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi nasz e-sklep .Towar z uznanej reklamacji należy odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość ,iż nasz sklep wyśle do Państwa kuriera np celem wymiany i odbioru produktu - stąd prosimy o kontakt przez wysyłaniem produktów reklamacyjnych .

Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

żnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem e-sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.

Klient jednocześnie akceptuje i wyraża zgodę na udzielnie mu informacji pocztą elektroniczną lub systemu internetowego przy składaniu zamówień

Dołożyliśmy wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów ) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu.

Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Nasza Firma nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.

Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.

Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia 31 grudnia 2017 roku i ma zastosowanie od tego dnia.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

 

Pliki do pobrania ; kliknij w daną treść , otworzą się informacje oraz formularz; (formularz odstąpienia można wydrukować , wypełnić i wysłać elektronicznie w ciągłości korespondencji )

1. Informacja o korzystaniu z odstąpienia od umowy

2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

 

 

Śledź nas na Facebooku